Fris het nieuwe jaar in!


Van Esch Groenvoorzieningen kent u wellicht vooral uit de groenvoorziening, maar door veranderingen in de markt hebben we ons de afgelopen jaren ook toegelegd op civieltechnisch werk. Om helder naar buiten te communiceren waar wij voor staan, heeft ons bedrijf vanaf 1 januari een nieuwe naam en een geheel nieuwe en eigentijdse uitstraling. Het nieuwe Van Esch cultuur- en civieltechniek biedt groenvoorziening en civieltechnisch werk onder één dak, waardoor afstemming tussen beiden en daarmee een grotere efficiëntie voor u als opdrachtgever gewaarborgd zijn.

Ons streven voor 2014 is om u, nog meer dan voorheen, volledig te ontzorgen. Vanaf de planningsfase tot eventuele nazorg. Zo nemen wij diverse overheidsverantwoordelijkheden over en houden we vast aan een heldere en persoonlijke aanpak. We luisteren graag naar uw wensen en proberen die met ons probleemoplossend vermogen naar alle tevredenheid uit te voeren. Een constante zoektocht naar verbetering en een directe betrokkenheid van de directie zijn daarbij ook in het nieuwe jaar onmisbaar.

We nodigen u van harte uit om onze nieuwe website te bekijken. En ook via het machinepark, onze bedrijfskleding, reclame-uitingen en contactdocumenten zullen we met onze nieuwe stijl naar buiten treden.

Rest ons nog u allen een goed en zakenvol 2014 toe te wensen. We hopen dat we dit jaar weer met net zo veel vertrouwen prettig kunnen samenwerken.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Esch & Sisco van Rijn
- Directie